V.V.A.A.
. 27x22 cm. 312 páginas. color.
Generalitat Valenciana. Consellería de Cultura, Educació i Esport. 2006.
D.L.: V-2703-2006
ISBN: 84-482-4369-2
NUEVO.
Referencia: 4545